небіжчик


небіжчик
Особа, над тілом якої здійснюють поховальні обряди та заупокійні богослужіння, а також ім'я якої згадують при поминанні; померлий ім.; новоспочилий ім.; заст. усопший ім.

Словник церковно-обрядової термінології. - Львів; Свічадо.. 2001.